Aktualności

O katedrze

Katedra Ekologii zajmuje się oceną bioróżnorodności i jej zmian, głównie na przykładzie owadów zapylających Apiformes, w tym: oceny zasobów naturalnych owadów zapylających w Polsce i w Europie, zwłaszcza w miejscach źródłowych fauny; zmian fauny owadów zapylających w cyklu 10. letnim (na poziomie lokalnym); ekologii pszczół na poziomie krajobrazu i ekologii krajobrazu rolniczego; taksonomii i systematyki pszczół Apiformes; Wieloletnie badania terenowe prof. J. Banaszaka pozwoliły na porównanie z danymi historycznymi stanu fauny Apiformes i ocenę zmian w ciągu ostatnich 100. lat na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej. Podejmowane są również badania z zakresu ochrony przyrody i edukacji ekologicznej. Ponadto od 6 lat prowadzone są badania nad mechanizmami kształtującymi występowanie i różnorodność owadów zapylających na terenach zdegradowanych przez przemysł.

Struktura

Instytut Biologii Środowiska
  • Pracownia Ekologii Terenów Uprzemysłownionych

Kontakt

mgr Barbara Kilińska
tel.52 34 19 025 
email: b.kilinska@ukw.edu.pl
poniedziałek - piątek 7:15- 15:15

Katedra Ekologii
Al. Ossolińskich 12, 85-093 Bydgoszcz